Halv pris...

... for deltager 3, 4, 5... fra din virksomhed. Læs om vores rabatter - klik her

Bliv inviteret til vores konferencer

... og udnyt vores Early Bird rabatter og kampagnetilbud. Læs mere - klik her.

Excel-Konferencen 2019 - afholdt konference

På Excel-Konferencen 2019, som blev afholdt d. 19/8-2019, fortalte en række førende virksomheder om deres udvikling og brug af avancerede Excel-modeller og -systemer. Så deltgaerne hørte om rapportering og konsolidering, budgettering, performance-måling, omkostnings- og indtjeningsanalyser, lønsomhedsvurdering, prisfastsættelse, controlling, finansiel risikostyring, regnskabsmæssig håndtering af de nye leasingregler og meget mere.

Talerne kom også ind på data-visualisering og brugergrænseflader, slicing og pivottabeller, egenudviklede add-ins, brug af data fra andre kilder, automatisering af databaseudtræk med brug af SQL, kvalitetssikring af modeller og systemer, opdateringer af systemerne samt håndtering af ændringer.

Endelig fik deltagerne også et ekspertindblik i, hvordan Best Practise designprincipperne for Excel-applikationer sikrer bedre brug og færre fejl.

Dagens indlæg var:

 • Energi- & finansiel risikostyring hos Ørsted - avanceret Excel-applikation automatiserer dataindsamling og forenkler rapportering
  Risk Analyst Dina Mønsted og Risk Analyst Cecilie West, Ørsted
 • Lønsomhedsvurdering, omkostningsgennemsigtighed og prisfastsættelse af kommercielle eksternt finansierede projekter med Excel hos Københavns Universitet
  Specialkonsulent, regnskabssektionen Henrik Rahbek Pedersen, Københavns Universitet, Koncern-økonomi
 • Komplet Business Intelligence system til budgettering, rapportering og dataintegration i Excel fra BDO - kvalitetssikring og udviklingserfaringer
  Director, chef for OfficeLink Søren Birkkjær, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • Omfangsrigt Excel-værktøj effektiviserer håndtering af nedskrivninger hos Realkredit Danmark
  Senior Analytiker, Kreditrisici Thomas Lund, Realkredit Danmark
 • Best Practise designprincipper for Excel-applikationer - bedre brug og færre fejl
  Business Owner Jesper Martin Gram-Jensen, excelmate
 • Excel i økonomistyringen hos Thorco Projects - førende inden for specialiseret skibstransport
  Executive Vice President, Group Accounting & Controlling Jesper Ringsholm, Thorco Projects A/S
 • KPMG - Brugervenligt Excel-system letter overgangen til de nye leasingregler i IFRS 16 samt den efterfølgende aftaleadministration og regnskabsbehandling
  Director, DPP Jane Thorhauge Møllmann og Consultant, Accounting Advisory Services Signe Mette Ulnits Nielsen, KPMG P/S
 • Deloitte - effektiv, automatiseret egenkontrol og dokumentation af momsnumre på EU-kunder med Excel
  Director - Tax - Indirect tax Mikkel Skaksen, Deloitte
 • Simpelt Excel-værktøj hos KPMG hjælper med beregning af feriemidler i overgangen til den nye ferielov samt den efterfølgende regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelsen
  Director, DPP Jane Thorhauge Møllmann og Consultant, Accounting Advisory Services Signe Mette Ulnits Nielsen, KPMG P/S

 

Konferencens nøgleord: Excel økonomistyring avanceret applikation Best Practise designprincip rapportering konsolidering controlling business intelligence system budgettering budgetdata lønsomhedsvurdering omkostningsgennemsigtighed prisfastsættelse indtjeningsanalyse beregning finansiel risikostyring risikoanalyse risikorapportering leasingregler dokumentation momsnumre feriemidler projekt finansiere regnskabsmæssig behandling bogføring nedskrivning automatisere dataindsamling dataintegration automatisering databaseudtræk SQL datainput integration datakilder data-visualisering brugergrænseflade brugervenlighed guides slicing pivottabel add-ins VBA-kode model beregningsmodel automatiserede funktioner stabilitet formelvaliditet vedligeholdelse opdatering ændringer kvalitetssikring robusthed kvalitetssikringsprocedure effektivisere ressourcebesparelser gennemsigtig beslutningsgrundlag fleksibilitet kursus konference seminar uddannelse ØkonomiCentrum.